DIRU-LAGUNTZAK? BAI, MESEDEZ!

DIRU-LAGUNTZAK? BAI, MESEDEZ!

Hementxe Nafarroako Agiri Ofizialean argitaratzen diren gazte-elkarteentzako interesgarriak izan ahal diren diru-laguntzen deialdiak igoko ditugu. Zuentzat interesgarriak suertatzea espero dugu! Kontutan izan denborarekin berritzen joango garela, beraz deialdi batzuk desagertu egingo dira eta beste batzuk, berriz, agertu; adi ibili!

LIZARRA - Lizarrako Udaletxeak argitaratutako deialdia kultura edo euskara sustatzeko jarduerak egiten dituzten elkarteei bideratua. Epea irailaren 27a arte irekita egongo da.

IRUÑEAKO PROJEKTU KOMUNITARIOAK - Lurralde bateko haur eta gazte guztiekin oinarrizko prebentzio-projektuak garatzen dituzten elkarte edo entitateei bideraturiko diru-laguntza deialdia. Projektuak abuztuaren 22a arte aurkeztu ahal dira.

GARAPENERAKO ETA HERRITARTASUN GLOBALAREN HEZKUNTZA - Garapenaren eta Herritartasun globalaren aldeko hezkuntza projektuak gauzatzeko Iruñeako Udaletxeko dirulaguntza deialdia. Projetuak urriaren 25a arte aurkeztu ahal dira, baina gelditzen den diruaren arabera onartuko dute.

AeDL BEGILARE ETA ZUZENDARIENTZAKO BEKAK - Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak Aise eta Denbora Libreko Begirale edo eta Zuzendaria izateko kurtsoen gastuen portzentai bat konpentsatzeko laguntza. Urriaren 31a arte aurkeztu ahal zara.

GAZTE ENPRESENTZAKO DIRU LAGUNTZA  - Gazteok enpresak sortzen laguntzeko Iruñeako Udaleko dirulaguntza. 2018ko irailaren 15a eta 2019ko irailaren 14a (bi egunak barne) artean sortutako enpresentzat bideratua.

LIZARRAKO GAZTERIA - Gazteen partehartze aktiboa sustantzen duten jarduera desberdinak finantziatzeko Lizarrako Udalaren diru-laguntzen deialdia. Urriaren 30a arte aurkeztu ahal zarete.

IJITO BIZTANLERIARENTZAKO ESTRATEGIA - Nafarroako ijito biztanleriarentzako estrategia aurrera eramateko jarduerak antolatzen dituzten erakundeei bideraturiko diru-laguntza deialdia. Projektuak ekainaren 28a arte aurkeztu ahal dira.

LGTBI+ - Diru laguntza hauek LGTBI+ pertsonen berdintasuna eta giza eskubideak errespetatzeko eta aniztasun afektiboa sustatzeko helburua dute, Projektuak aurkezteko epea  uztailaren 5a arte.

BAZTAN - Diru-laguntzen helburua dira prebentzioaren, laguntzaren, aisia eta denbora librearen eta gizarteratzearen arloko lana eginez herritarren ongizatea bultzatuko duten programak sustatzea. Projektuak aurkezteko epea: ekainaren 19raino.

GARAPENERAKO HEZKUNTZA ETA HIRITARTASUN GLOBALA - Garapenaren eta herritartasun globalaren aldeko hezkuntza projektuak gauzatzeko Iruñeako Udalaren dirulaguntza. Oraindik ez da NAOn argitaratu, baina badakigu zein izango den projektuak aurkezteko azken eguna: ekainaren 28a.

IRUÑEA GAZTERIA - Iruñeako gazteek gizarte-bizitzan parte har dezaten bultzatu eta haien antolatzeko gaitasuna eta autonomia indartzea helburu duten projektu edo jarduerak finantziatzeko dirulaguntza deialdia. Projektuak aurkezteko epea ekainaren 17an bukatzen da.

PARTAIDETZA ETA AHALDUNTZERAKO LAGUNTZAK - Iruñeako ehun soziala bultzatzea eta tokiko garapena sustatzea, betiere herritarren partaidetzaren, gizartearen ahalduntzearen eta gizarte-ekintzaren bitartez. Projektuak ekainaren 17a arte aurkeztu ahal dira.

BERDINTASUN ETA LGTBI+ FORMAKUNTZAK - Ireuñeako Udaletxeak berdintasun eta LGTBI+ arloen inguruko formakuntzak errazteko diru laguntza deialdia argitaratu du. Projektuak aurkezteko epea ekainaren 13an bukatzen da.

ZIZUR NAGUSIA - Zizur Nagusiko Udalaren dirulaguntza deialdia desgaitasuna duten pertsonen bizi kalitatea hobetzeko projektuak egiten dituzten talde, kolektibo edo elkarteei bideratua. Projektuak aurkezteko epea maiatzaren 31an bukatzen da.

LGTBI ELKARTEAK IRUÑEA - Iruñeako LGTBI elkarte, entitate eta kolektiboek egindako jarduketak sustatzeko deialdia. Ekainaren 03a arte projektuak aurkeztu ahal dira.

BERRIOBEITI - Kirol jarduerak, kultura eta gazteria arloko projektuak finantziatzeko Berriobeitiko dirulaguntza deialdia. Aurkezteko epea ekainaren 04arte luzatzen da.

GAZTE ELAKRTEAK - Nafarroako Gazteriaren Institutuak bai bere erroldan zerrendatuta dauden gazte elkarteei baita errolda horretan ez dauden gazte elkarte guztiei bideraturiko diru-laguntza. Honen bidez gazteriari bideraturiko projektuak eta hornidurak finantziatu daitezke. Projektuak apirilaren 30a arte aurkeztu daitezke.

GAZTE POLITIKA PUBLIKOAK - Nafarroako Gazteriaren Intitutuak tokian-tokiko erakundeek gazte politikak sustatzeko diru-laguntza deialdia. Apririlaren 30a arte aurkezteko epea irekita egongo da.

BIDAIAK EUROPAN ZEHAR - Nafarroako Gazteriaren Institututak Europar Batasuneko erakunde, lurralde eta herrialdeen ezaguera sustatzeko bidaiak antolatzeko diru-laguntza deialdia. Apirilaren 18ra arte aurkez zaitezke.

CINTRUENIGO - Cintruenigoko Udalak aise, kultur eta kirol inguruko jarduerak diru-laguntzeko deialdia. Aurkezteko epea apirilaren 17an bukatzen da.

ATARRABIAKO GAZTERIA - Atarrabiako Udalak Gazte-proiektuak eta ekimenak diruz laguntzeko deialdia  argitaratu du. Proposamenak apirilaren 17a arte aurkeztu ahal dira.

UNTZUE - Kultura, hezkuntza, kirol, asistentzial, humanitario eta gizarte jarduerentzako Untzueko udalaren diru-laguntzak. Aurkezteko epea Apirilaren 18a arte.

BERDINTASUNA - Berdintasunerako Nafarroako Institutuak gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko projektuak finantziatzeko diru-laguntza. Apirilaren 15a arte projektuak aurkezteko epea irekita egongo da.

GARAPENERAKO HEZKUNTZA - Nafarroako Parlamentuak garapen-bideko herrialdeen arazo eta hauen kausen inguruko formakuntza eta sentsibilizaziorako jarduerak finantziatzeko diru-laguntza deialdia. Apirilaren 01a arte projektuak aurkezteko epea irekita egongo da.

BERRIOZAR  - Berriozarreko diru-laguntza deialdia hainbat arlotako jarduerak aurrera eramateko: kultura, euskera, berdintasuna eta kirola hain zuzen ere. Projektuak apirilaren 04a arte aurkeztu ahal dira.

GIZARTE SUSTAPEN ETA GIZARTERATZEA - Gizarte Eskubideen Departamentuak gizarte bazterkerian dauden pertsonen egoera hobetzeko eta txirotasunaren aurkako jarduerei (beste batzuen artean) diru-laguntzak emateko deialdia. Projektuak martxoaren 29a arte.

GARAPENERAKO ETA SENTSIBILIZAZIORAKO HEZKUNTZA - Gizarte Eskubide Sailak  GGKEei zuzentzen du deialdi hau. Honetan, garapen bidean dauden herrialdeen arazoak Nafarroako gizartera hurbilduko dituzten esku-hartzeak finantzatzeko asmoarekin. Projektuen aurkezpena martxoaren 29ra arte.

OSASUN INSTITUTUA - Nafarroako Gobernuko Osasun Publiko eta Lan Institutuak osasunaren inguruko proiektuetarako eta programetarako diru-laguntzen deialdia argitaratu du. 8 proiektu-lerro daude, eta, beraz, ziur zuen beharretara egokitzen bat aurkitzen duzuela. Projektuak aurkezteko epea martxoaren 28ra arte.

SAN ADRIÁN · ACCIÓN SOCIAL  - San Adrianeko Udalak integrazioaren sustapena, partehartzea, bizikidetza eta garapenerako lankidetza projektuak finantziatzeko diru-laguntzaren deialdia. Zure projektua martxoaren 14a baino lehen aurkez ezazu.

SAN ADRIÁN · ACT. CULTURALES  - Kultura ekintza eta projektuak aurrera eramateko San Adrianeko Udalaren diru-laguntza deialdia. Projektuak martxoaren 14a arte aurkeztu ahal dira.

AYUDAS A LA EDICIÓN  - Nafarroako Kirol eta Gazteria Departamentuak liburu edo aldizkari ediziorako (bai euskarri tradizionalean, hau da, paperean, baita elektronikoan ere) zein disko edizioak egiteko irabazte asmorik gabeko elkarteentzako diru-laguntza deialdia. Projektuak martxoaren 13a arte aurkeztu daitezke.

OLTZAKO ZENDEA  - Kirol, kultura, hezkuntza, berdintasuna, euskera eta gazteria arloen inguruko jarduerak egiten dituzten Oltzako Zendeako elkarte eta taldeei bideraturiko diru laguntza. Projektuak aurkezteko epea martxoaren 18an bukatzen da.

PAKEA ETA BIZIKIDETZA  - Nafarroako Gobernuko Pake eta Bizikidetza Departamentuak Giza Eskubideak defendatzen dituzten projektuei diru-laguntzak emateko deialdia. Projektuak martxoaren 14a arte aurkeztu ahal dira.

EGUESIBARREKO DEIALDIA  - Eguesibarreko biztanleen ongizatea sustatzen duten projektuak aurrera eramaten dituzten elkarteei ekonomikoki laguntzeko deialdia dugu hau. Jarduera hauek hurrengo motatakoak izan daitezke: prebentziozkoak, asistentziazkoak, altxatze soaziala eta partehartzearen sustapen eta sentsibilizaziozkoak. Aurkezpen epea martzoaren 03a arte irekia egongo da (baina adi egun hori egandea delako!).

2018an izan genituen deialdiak:

CONVOCATORIA ANSOÁIN  - Elkarteek antolatutako kultura, kirola eta festekin zerikuisa duten jarduerak finantziatzeko Antsoaingo deialdia. Projektuak aurkezteko irekia egongo da abenduaren 09a arte.

OLZAKO ZENDEA  -  Olzako Zendeak deialdi hau argitaratu du irabazteko asmorik gabeko elkarteek osasun, gizarte eta giza eskubide, gizarte sustapen eta berdintasunari buruzko jarduerak egiteko. Projektuak aurkezteko epea azaroaren 05era arte irekita egongo da.

PARTEHARTZEA SUSTATZEKO OINARRIAK  - Toki-erakundeak, GKE-ak eta irabazterik gabeko beste erakundeak deialdi honetara aurkeztu ahal dira hiritarren partehartzea sustatzen duten projektuentzarako dirulaguntzen bila. Projektuak urriaren 28a arte aurkeztu ahal dira.

LIZARRAKO OINARRI ORRIA ESKAERA ORRIA  - Lizarrako Udaletxeak argitaraturiko diru-laguntza honen bidez gazteriak kudeaturiko edo gazteentzako jarduerei bultzada bat eman nahi die. Projektuak aurkezteko epea urriaren 30ean bukatzen da.

GAZTE EKINTZAILEAK  - Deialdi hau ekintza ekonomiko berriak aurrera ateratzeko laguntza ematera bideratua dago. Iruñeako gazteei bideratua eta aurkezteko epea urriaren 15a arte luzatzen da.

GAZTE INFORMAZIO PUNTUAK  - Dirulaguntza hau Nafarroako Gazte Informazio Puntuek altzari eta material inbentariagarria erostea ahalbidetzea du helburu. Aurkezte epea urriaren 12an bukatzen da.

GAZTE JARDUERAK IRUÑEAKO UDALA - OINARRIAK ATXIKIAK  - Deialdi honen nahia gazteriaren arlora bidaraturiko 2018an egingo diren projektu eta jarduerei dirulaguntza ematea da. Hauek gazteriari bideratuta egon beharko dira eta Iruñeako gazteriaren bizi baldintzaren hobekuntza sustatu beharko dute. Aurkezte epea irailaren 30ean bukatzen da.

Zalantzak? Galderak? Erabaki nola helarazi!

 Deitu mugikorrera            Idatzi WhatsApp-era           Deitu fijora          Idatzi mail bat: asociacionismo@cjn-ngk.org

Close