Batzorde Etengabea

Batzorde Etengabea osatzen du pertsonen talde batek; horien ardura da Batzordetako hitzarmenak betearaztea eta Kontseiluaren ordezkaritza betetzea, Batzorde Nagusia biltzen ez denean. Batzarrean bozketa bidez hautatzen dira eta kargu horren iraunaldia 2 urtekoa izaten da. Batzorde Etengabeko kide izateko adin muga 30 urtekoa da.

Batzorde Etengabeko kide bakoitzak funtzio eta erantzukizun ezberdinak betetzen ditu, epe horri dagozkionak. Klasikoenetatik hasita, esaterako Idazkaritza edo Diruzaintza; baita hain komunak ez diren beste batzuk ere, esaterako Berdintasunaren Arloko arduraduna.

BE aldizkakotasun batekin biltzen da, Kontseiluaren gestioa planifikatzeko eta garatzeko, CJN/NGK-ren funtzionamendu zuzena zaintzeko beharrezko erabakiak hartuz.

Etengabeko Batzordea

Presidentzia
Eduardo Alonso
ealonso@cjn-ngk.org / 608 183 867

Komunikazio Presidenteordetza
Román Syrbu
rsyrbu@cjn-ngk.org

Kudeaketa Presidenteordetza
Juan Gutiérrez
jsgutierrez@cjn-ngk.org

Idazkaritza
Kevin Lucero
klucero@cjn-ngk.org

Diruzaintza
Fernando Navarro
fnavarro@cjn-ngk.org

Bokala
Sara Gastón
sgaston@cjn-ngk.org

Bokala
David González
dgonzalez@cjn-ngk.org

Close